Nema, bolan Marijane, gorčijeg pića od rastanka, ni crnjeg hljeba od samoće, ni teže smrti od čekanja.


nema-bolan-marijane-gorijeg-pia-od-rastanka-crnjeg-hljeba-od-samoe-tee-smrti-od-ekanja
ivo andricnemabolanmarijanegorčijegpićaodrastankacrnjeghljebasamoćetežesmrtičekanjabolan marijanegorčijeg pićapića odod rastankani crnjegcrnjeg hljebahljeba odod samoćeni težeteže smrtismrti odod čekanjagorčijeg pića odpića od rastankani crnjeg hljebacrnjeg hljeba odhljeba od samoćeni teže smrtiteže smrti odsmrti od čekanjagorčijeg pića od rastankani crnjeg hljeba odcrnjeg hljeba od samoćeni teže smrti odteže smrti od čekanjani crnjeg hljeba od samoćeni teže smrti od čekanja

Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.I posle Marijane..Marijana..Ti znas zasto..Bol rastanka je ništa u poređenju sa radosti prilikom ponovnog susreta.Oduvijek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.