Nema, bolan Marijane, gorčijeg pića od rastanka, ni crnjeg hljeba od samoće, ni teže smrti od čekanja. - Činija Citata

Nema, bolan Marijane, gorčijeg pića od rastanka, ni crnjeg hljeba od samoće, ni teže smrti od čekanja.


nema-bolan-marijane-gorijeg-pia-od-rastanka-crnjeg-hljeba-od-samoe-tee-smrti-od-ekanja
ivo andricnemabolanmarijanegorčijegpićaodrastankacrnjeghljebasamoćetežesmrtičekanjabolan marijanegorčijeg pićapića odod rastankani crnjegcrnjeg hljebahljeba odod samoćeni težeteže smrtismrti odod čekanjagorčijeg pića odpića od rastankani crnjeg hljebacrnjeg hljeba odhljeba od samoćeni teže smrtiteže smrti odsmrti od čekanjagorčijeg pića od rastankani crnjeg hljeba odcrnjeg hljeba od samoćeni teže smrti odteže smrti od čekanjani crnjeg hljeba od samoćeni teže smrti od čekanja

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Više je ljudi umrlo od pića nego od mača.Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.Od pića stradaš jedan dan, od tesne obuće godinu dana, a od loše žene čitav život.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,