Neko pije od tuge, neko od srec a ja od jutros :)


neko-pije-od-tuge-neko-od-srec-a-ja-od-jutros
nekopijeodtugenekosrecjajutrosneko pijepije odod tugeneko odod srecja odod jutrosneko pije odpije od tugeneko od srecsrec a jaa ja odja od jutrosneko pije od tugeod srec a jasrec a ja oda ja od jutrosneko od srec a jaod srec a ja odsrec a ja od jutros

Neki piju od srece, neki od tuge, a ja pijem od jutrosBila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Hiljadu puta od jutros kao nekad te volim, hiljadu puta od jutros ponovo ti se vraćam.Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.