Nekim ljudima je uzalud pružati ruke.Oni ni sa svojima ne znaju šta će…


nekim-ljudima-uzalud-pruati-rukeoni-svojima-ne-znaju-e
nekimljudimauzaludpružatirukeonisvojimaneznajutaće…nekim ljudimaljudima jeje uzaluduzalud pružatisa svojimasvojima nene znajuznaju štanekim ljudima jeljudima je uzaludje uzalud pružatini sa svojimasa svojima nesvojima ne znajune znaju štaznaju šta će…nekim ljudima je uzaludljudima je uzalud pružatini sa svojima nesa svojima ne znajusvojima ne znaju štane znaju šta će…nekim ljudima je uzalud pružatini sa svojima ne znajusa svojima ne znaju štasvojima ne znaju šta će…

Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Oni što te uopšte ne znaju najviše laju, a oni što te najbolje znaju najviše ćute.Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.