Neki filmski radnici žive od toga što ne snimaju filmove. Neuporedivo manje staje film koji nije snimljen nego onaj koji jeste. Društvo manje koštaju filmski radnici koji jure za parama nego oni koji trče za slavom.


neki-filmski-radnici-ive-od-toga-to-ne-snimaju-filmove-neuporedivo-manje-staje-film-koji-nije-snimljen-nego-onaj-koji-jeste-drutvo-manje-kotaju
duško radovićnekifilmskiradniciživeodtogatonesnimajufilmoveneuporedivomanjestajefilmkojinijesnimljennegoonajjestedrutvokotajujurezaparamaonitrčeslavomneki filmskifilmski radniciradnici živežive odod togatoga štošto nene snimajusnimaju filmoveneuporedivo manjemanje stajestaje filmfilm kojikoji nijenije snimljensnimljen negonego onajonaj kojikoji jestedruštvo manjemanje koštajukoštaju filmskifilmski radniciradnici kojikoji jurejure zaza paramaparama negonego onioni kojikoji trčetrče zaza slavomneki filmski radnicifilmski radnici živeradnici žive odžive od togaod toga štotoga što nešto ne snimajune snimaju filmoveneuporedivo manje stajemanje staje filmstaje film kojifilm koji nijekoji nije snimljennije snimljen negosnimljen nego onajnego onaj kojionaj koji jestedruštvo manje koštajumanje koštaju filmskikoštaju filmski radnicifilmski radnici kojiradnici koji jurekoji jure zajure za paramaza parama negoparama nego oninego oni kojioni koji trčekoji trče zatrče za slavom

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.