Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.


neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno
epiktetnekatismrtprogonstvosveostalenedaćekojeizgledajuužasnestalnobudupredočimaposebnoondanitanećeželetisuvievatrenoneka titi smrtprogonstvo ii svesve ostaleostale nedaćenedaće kojekoje titi izgledajuizgledaju užasnestalno budubudu predpred očimaposebno smrti titi ondaonda ništaništa nećešnećeš želetiželeti suvišesuviše vatrenoneka ti smrtprogonstvo i svei sve ostalesve ostale nedaćeostale nedaće kojenedaće koje tikoje ti izgledajuti izgledaju užasnestalno budu predbudu pred očimaa posebno smrti ti ondati onda ništaonda ništa nećešništa nećeš želetinećeš želeti suvišeželeti suviše vatreno

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Zabrani predskazanja i kloni se praznovjernih misli.Tek onda, sve dok ti ne dođe smrt, nijednog belaja se ne trebaš bojati.Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(