Neka prošlost bude prošlost.


neka-prolost-bude-prolost
homernekaprolostbudeprolostneka prošlostprošlost budebude prošlostneka prošlost budeprošlost bude prošlostneka prošlost bude prošlost

Da bi ispravio prošlost moraš misliti na budućnost.Zar te nije stid o drugom krivo svjedočiti, a neznati njegovu prošlost.Oni koji ne pamte prošlost, osuđeni su na to da je ponavljaju.Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću – to je moj život!Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću - to je moj život!Ako prošlost pozove, usmerite je na govornu poštu. Nema ništa novo da kaže. xD