Ne volim te, ne volim to ne mogu kriti takvoom decku ja cura ne mogu biti aaaa hahahaha :D


ne-volim-te-ne-volim-to-ne-mogu-kriti-takvoom-decku-ja-cura-ne-mogu-biti-aaaa-hahahaha-d
nevolimtenetomogukrititakvoomdeckujacurabitiaaaahahahahane volimvolim tene volimne mogumogu kritikriti takvoomtakvoom deckudecku jaja curacura nene mogumogu bitibiti aaaaaaaa hahahahane volim tevolim to nene mogu kritimogu kriti takvoomkriti takvoom deckutakvoom decku jadecku ja curaja cura necura ne mogune mogu bitimogu biti aaaabiti aaaa hahahahane volim to nevolim to ne mogune mogu kriti takvoommogu kriti takvoom deckukriti takvoom decku jatakvoom decku ja curadecku ja cura neja cura ne mogucura ne mogu bitine mogu biti aaaamogu biti aaaa hahahahane volim to ne moguvolim to ne mogu kritine mogu kriti takvoom deckumogu kriti takvoom decku jakriti takvoom decku ja curatakvoom decku ja cura nedecku ja cura ne moguja cura ne mogu biticura ne mogu biti aaaane mogu biti aaaa hahahaha

Tesko je voljeti a suze kriti,u srcu plakati a nasmijan biti..volim te aldijana jos uvjek..Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Najviše volim da spavam, bar tada mogu da sanjam.Kada se mama i tata zaključaju u spavaću sobu, ja narednih sat vremena mogu da radim šta hoću. Što ja volim taj seks! xDI žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.