Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće? - Činija Citata

Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?


ne-volim-kiu-ne-volim-vjetar-ne-volim-zimu-nekako-jadan-kalje-bole-te-krsta-boli-te-a-a-ne-volim-ljetnu-egu-nisi-niza-ima-li-gdjegod-na-zemlji-kraj
meša selimovićnevolimkiunevjetarzimunekakojadankaljeboletekrstabolidualjetnužegunisinizataimaligdjegodnazemljikrajgdjeuvijekproljećene volimvolim kišune volimvolim vjetarne volimvolim zimunekako sisi jadanbole tete krstaboli tete dušane volimvolim nini ljetnuljetnu žegunisi nizaštaima lili gdjegodgdjegod nana zemljizemlji krajkraj gdjegdje jeje uvijekuvijek proljećene volim kišune volim vjetarne volim zimunekako si jadanbole te krstaboli te dušaa ne volimne volim nivolim ni ljetnuni ljetnu žeguima li gdjegodli gdjegod nagdjegod na zemljina zemlji krajzemlji kraj gdjekraj gdje jegdje je uvijekje uvijek proljeće

Ne volim te, ne volim to ne mogu kriti takvoom decku ja cura ne mogu biti aaaa hahahaha :DI žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...koliko te volim…strah me da te ne izgubim.. a nikad nisi ni bio mojSta sad ljubav ima s tim kad te vise ne volim, kad te vise ne volim?Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.