Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni.


ne-ustukni-pred-nedaom-ve-joj-hrabro-u-susret-kreni
vergilijeneustukniprednedaćomvećjojhrabrosusretkrenine ustukniustukni predpred nedaćomnedaćom većveć jojjoj hrabrohrabro uu susretsusret krenine ustukni predustukni pred nedaćompred nedaćom većnedaćom već jojveć joj hrabrojoj hrabro uhrabro u susretu susret krenine ustukni pred nedaćomustukni pred nedaćom većpred nedaćom već jojnedaćom već joj hrabroveć joj hrabro ujoj hrabro u susrethrabro u susret krenine ustukni pred nedaćom većustukni pred nedaćom već jojpred nedaćom već joj hrabronedaćom već joj hrabro uveć joj hrabro u susretjoj hrabro u susret kreni

Ne ustupaj pred nevoljom, hrabro joj idi u susret.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unaprijed znaš kraj.Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.