Ne umeti podnositi siromastvo, sramna je stvar. Ne umeti je oterati radom, jos je sramnije. - Činija Citata

Ne umeti podnositi siromastvo, sramna je stvar. Ne umeti je oterati radom, jos je sramnije.


ne-umeti-podnositi-siromastvo-sramna-stvar-ne-umeti-oterati-radom-jos-sramnije
perikleneumetipodnositisiromastvosramnastvaroteratiradomjossramnijene umetiumeti podnositipodnositi siromastvosramna jeje stvarne umetiumeti jeje oteratioterati radomjos jeje sramnijene umeti podnositiumeti podnositi siromastvosramna je stvarne umeti jeumeti je oteratije oterati radomjos je sramnijene umeti podnositi siromastvone umeti je oteratiumeti je oterati radomne umeti je oterati radom

Poznavati svoje granice znači umeti žrtvovati se.Jedino nikada necu umeti da se ne naježim kad se rukuju mlitavo. Ko se mlitavo rukuje, znaci da mlitavo misli i da mlitavo veruje.Ne postoji takva stvar kao što je veliki talent ukoliko nema velike snage volje.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Ne dozvoli da te obeshrabri mišljenje drugih. Samo je osrednjost sigurna stvar, zato rizikuj i radi ono što želiš.