Ne trci pred rudo


ne-trci-pred-rudo
hrvatske poslovicenetrcipredrudone trcitrci predpred rudone trci predtrci pred rudone trci pred rudo

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaštvo pred ljudima.Pred silom stojim, pred mudrosti drhtim, na koljena padam samo pred ljubavi.Ako niste do doživeli, nikada nećete poznavati osećaj nakon pobede u trci, Kaciga skriva osećaje koji se ne mogu razumeti.