Ne praviti greške nije u mogućnostima čoveka. Iz svojih grešaka mudri i dobri uče mudrost za budućnost. - Činija Citata

Ne praviti greške nije u mogućnostima čoveka. Iz svojih grešaka mudri i dobri uče mudrost za budućnost.


ne-praviti-greke-nije-u-mogunostima-oveka-iz-svojih-greaka-mudri-i-dobri-ue-mudrost-za-budunost
plutarhnepravitigrekenijemogućnostimačovekaizsvojihgreakamudridobriučemudrostzabudućnostne pravitipraviti greškegreške nijenije uu mogućnostimamogućnostima čovekaiz svojihsvojih grešakagrešaka mudrimudri ii dobridobri učeuče mudrostmudrost zaza budućnostne praviti greškepraviti greške nijegreške nije unije u mogućnostimau mogućnostima čovekaiz svojih grešakasvojih grešaka mudrigrešaka mudri imudri i dobrii dobri učedobri uče mudrostuče mudrost zamudrost za budućnostne praviti greške nijepraviti greške nije ugreške nije u mogućnostimanije u mogućnostima čovekaiz svojih grešaka mudrisvojih grešaka mudri igrešaka mudri i dobrimudri i dobri učei dobri uče mudrostdobri uče mudrost zauče mudrost za budućnostne praviti greške nije upraviti greške nije u mogućnostimagreške nije u mogućnostima čovekaiz svojih grešaka mudri isvojih grešaka mudri i dobrigrešaka mudri i dobri učemudri i dobri uče mudrosti dobri uče mudrost zadobri uče mudrost za budućnost

Iz svake greške izvuci pouku da si osiguran za sljedeću.Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.Uspešan čovek će naučiti iz svojih grešaka i pokušati ponovo na drugi način.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti.Mi smo u isti čas djeca svojih roditelja i svoje rase. Ne samo osjećaj, nego i fiziologija i nasljeđivanje, tvore za nas od domovine drugu majku.