Ne pravi se revolucija u svilenim rukavicama.


ne-pravi-se-revolucija-u-svilenim-rukavicama
josif staljinnepraviserevolucijasvilenimrukavicamane pravipravi sese revolucijarevolucija uu svilenimsvilenim rukavicamane pravi sepravi se revolucijase revolucija urevolucija u svilenimu svilenim rukavicamane pravi se revolucijapravi se revolucija use revolucija u svilenimrevolucija u svilenim rukavicamane pravi se revolucija upravi se revolucija u svilenimse revolucija u svilenim rukavicama

Ne možete napraviti revoluciju u svilenim rukavicama.Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura.Svaka revolucija ispari i iza sebe ostavi samo šljam nove birokratije.Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.