Ne pravi se revolucija u svilenim rukavicama.


ne-pravi-se-revolucija-u-svilenim-rukavicama
josif staljinnepraviserevolucijasvilenimrukavicamane pravipravi sese revolucijarevolucija uu svilenimsvilenim rukavicamane pravi sepravi se revolucijase revolucija urevolucija u svilenimu svilenim rukavicamane pravi se revolucijapravi se revolucija use revolucija u svilenimrevolucija u svilenim rukavicamane pravi se revolucija upravi se revolucija u svilenimse revolucija u svilenim rukavicama

Ne možete napraviti revoluciju u svilenim rukavicama.Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Ne čekajte. Ionako nikada neće doći pravi trenutak.Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane..Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.