Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti. - Činija Citata

Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti.


ne-postoji-vanije-od-obrazovanja-tu-ulog-najvei-naa-budunost-zavisi-od-kvalitetnog-obrazovanja-u-sadanjosti
arnold Švarcenegernepostojinitavažnijeodobrazovanjaulognajvećinaabudućnostzavisikvalitetnogobrazovanjasadanjostine postojipostoji ništaništa važnijevažnije odod obrazovanjaje ulogulog najvećinaša budućnostbudućnost zavisizavisi odod kvalitetnogkvalitetnog obrazovanjaobrazovanja uu sadašnjostine postoji ništapostoji ništa važnijeništa važnije odvažnije od obrazovanjatu je ulogje ulog najvećinaša budućnost zavisibudućnost zavisi odzavisi od kvalitetnogod kvalitetnog obrazovanjakvalitetnog obrazovanja uobrazovanja u sadašnjostine postoji ništa važnijepostoji ništa važnije odništa važnije od obrazovanjatu je ulog najvećinaša budućnost zavisi odbudućnost zavisi od kvalitetnogzavisi od kvalitetnog obrazovanjaod kvalitetnog obrazovanja ukvalitetnog obrazovanja u sadašnjostine postoji ništa važnije odpostoji ništa važnije od obrazovanjanaša budućnost zavisi od kvalitetnogbudućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanjazavisi od kvalitetnog obrazovanja uod kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti

Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati ni suca ni vojnika, nego čoveka!Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati… ni suca ni vojnika, nego čovjeka!Genije bez obrazovanja je kao srebro u rudniku.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.Devet desetina obrazovanja je ohrabrivanje.Cilj obrazovanja je unapređenje znanja i širenje istine.