Ne postoji ništa što se može uporediti sa pisanjem. Sve što radiš jeste da sediš za pisaćom mašinom i krvariš. - Činija Citata

Ne postoji ništa što se može uporediti sa pisanjem. Sve što radiš jeste da sediš za pisaćom mašinom i krvariš.


ne-postoji-to-se-moe-uporediti-pisanjem-sve-to-radi-jeste-da-sedi-za-pisaom-inom-i-krvari
ernest hemingvejnepostojinitatosemožeuporeditipisanjemsveradijestedasedizapisaćommainomkrvarine postojipostoji ništaništa štošto sese možemože uporeditiuporediti sasa pisanjemsve štošto radišradiš jestejeste dada sedišsediš zaza pisaćompisaćom mašinommašinom ii krvarišne postoji ništapostoji ništa štoništa što sešto se možese može uporeditimože uporediti sauporediti sa pisanjemsve što radiššto radiš jesteradiš jeste dajeste da sedišda sediš zasediš za pisaćomza pisaćom mašinompisaćom mašinom imašinom i krvarišne postoji ništa štopostoji ništa što seništa što se možešto se može uporeditise može uporediti samože uporediti sa pisanjemsve što radiš jestešto radiš jeste daradiš jeste da sedišjeste da sediš zada sediš za pisaćomsediš za pisaćom mašinomza pisaćom mašinom ipisaćom mašinom i krvarišne postoji ništa što sepostoji ništa što se moženišta što se može uporeditišto se može uporediti sase može uporediti sa pisanjemsve što radiš jeste dašto radiš jeste da sedišradiš jeste da sediš zajeste da sediš za pisaćomda sediš za pisaćom mašinomsediš za pisaćom mašinom iza pisaćom mašinom i krvariš

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće.Znam da se ovim svijetom vlada sa beskrajnom inteligencijom. Sve što nas okružuje, sve što postoji, dokazuje da postoje beskrajni zakoni iza toga. Ništa ne može poreći te činjenice. Ona je matematički tačna u svojoj preciznosti.Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio: a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio; a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.