Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. - Činija Citata

Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane.


ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
oskar vajldnepostojemoralneilinemoralneknjigeknjigemogubitidobroloenapisanene postojepostoje moralnemoralne iliili nemoralnenemoralne knjigeknjige mogumogu bitibiti dobrodobro iliili lošeloše napisanene postoje moralnepostoje moralne ilimoralne ili nemoralneili nemoralne knjigeknjige mogu bitimogu biti dobrobiti dobro ilidobro ili lošeili loše napisanene postoje moralne ilipostoje moralne ili nemoralnemoralne ili nemoralne knjigeknjige mogu biti dobromogu biti dobro ilibiti dobro ili lošedobro ili loše napisanene postoje moralne ili nemoralnepostoje moralne ili nemoralne knjigeknjige mogu biti dobro ilimogu biti dobro ili lošebiti dobro ili loše napisane

Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve.Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Kada su ljudi puni zavisti, oni omalovažavaju sve, bilo da je dobro ili loše.