Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. - Činija Citata

Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli.


ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
stevan sremacnemrzimčovekakojizlokaženegomisline mrzimmrzim čovekačoveka kojikoji zlozlo kaženego čovekačoveka kojikoji zlozlo misline mrzim čovekamrzim čoveka kojičoveka koji zlokoji zlo kaženego čoveka kojičoveka koji zlokoji zlo misline mrzim čoveka kojimrzim čoveka koji zločoveka koji zlo kaženego čoveka koji zločoveka koji zlo misline mrzim čoveka koji zlomrzim čoveka koji zlo kaženego čoveka koji zlo misli

Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.