Ne mogu zamisliti nijednu potrebu iz detinjstva tako snažnu kao što je potreba za očevom zaštitom.


ne-mogu-zamisliti-nijednu-potrebu-iz-detinjstva-tako-snanu-kao-to-potreba-za-oevom-zatitom
sigmund frojdnemoguzamislitinijednupotrebuizdetinjstvatakosnažnukaotopotrebazaočevomzatitomne mogumogu zamislitizamisliti nijednunijednu potrebupotrebu iziz detinjstvadetinjstva takotako snažnusnažnu kaokao štošto jeje potrebapotreba zaza očevomočevom zaštitomne mogu zamislitimogu zamisliti nijednuzamisliti nijednu potrebunijednu potrebu izpotrebu iz detinjstvaiz detinjstva takodetinjstva tako snažnutako snažnu kaosnažnu kao štokao što ješto je potrebaje potreba zapotreba za očevomza očevom zaštitomne mogu zamisliti nijednumogu zamisliti nijednu potrebuzamisliti nijednu potrebu iznijednu potrebu iz detinjstvapotrebu iz detinjstva takoiz detinjstva tako snažnudetinjstva tako snažnu kaotako snažnu kao štosnažnu kao što jekao što je potrebašto je potreba zaje potreba za očevompotreba za očevom zaštitomne mogu zamisliti nijednu potrebumogu zamisliti nijednu potrebu izzamisliti nijednu potrebu iz detinjstvanijednu potrebu iz detinjstva takopotrebu iz detinjstva tako snažnuiz detinjstva tako snažnu kaodetinjstva tako snažnu kao štotako snažnu kao što jesnažnu kao što je potrebakao što je potreba zašto je potreba za očevomje potreba za očevom zaštitom

Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Ljudi su mnogo moralniji nego to misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Ništa tijelo i dušu ne može tako iscrpiti kao što ih mogu iscrpiti tužne misli.Toliko je živa kod slabog čovjeka potreba da vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren.