Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.


ne-mogu-da-se-poveem-lenjim-ljudima-ne-priamo-isti-jezik-ne-razumem-ih-niti-elim-da-ih-razumem
kobi brajantnemogudasepovežemlenjimljudimapričamoistijezikrazumemihnitiželimihrazumemne mogumogu dada sese povežempovežem sasa lenjimlenjim ljudimane pričamopričamo istiisti jezikne razumemrazumem ihniti želimželim dada ihih razumemne mogu damogu da seda se povežemse povežem sapovežem sa lenjimsa lenjim ljudimane pričamo istipričamo isti jezikne razumem ihniti želim daželim da ihda ih razumemne mogu da semogu da se povežemda se povežem sase povežem sa lenjimpovežem sa lenjim ljudimane pričamo isti jezikniti želim da ihželim da ih razumemne mogu da se povežemmogu da se povežem sada se povežem sa lenjimse povežem sa lenjim ljudimaniti želim da ih razumem

Ne smetaju mi oni delovi Biblije koje ne razumem, već oni koje razumem.Sve ja razumem. I da piju, i da puše i da se drogiraju! Al da sami sebi lajkuju status, e to ja ne mogu da razumem! xDVažno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle.Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti.U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.