Ne možete graditi reputaciju na onome što planirate da uradite. - Činija Citata

Ne možete graditi reputaciju na onome što planirate da uradite.


ne-moete-graditi-reputaciju-na-onome-to-planirate-da-uradite
henri fordnemožetegraditireputacijunaonometoplaniratedauraditene možetemožete graditigraditi reputacijureputaciju nana onomeonome štošto planirateplanirate dada uraditene možete graditimožete graditi reputacijugraditi reputaciju nareputaciju na onomena onome štoonome što planiratešto planirate daplanirate da uraditene možete graditi reputacijumožete graditi reputaciju nagraditi reputaciju na onomereputaciju na onome štona onome što planirateonome što planirate dašto planirate da uraditene možete graditi reputaciju namožete graditi reputaciju na onomegraditi reputaciju na onome štoreputaciju na onome što planiratena onome što planirate daonome što planirate da uradite

Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.Uradite jednu stvar za koju mislite da ne možete da uradite. Možda nećete uspeti. Pokušajte ponovo. Više se potrudite drugi put. Samo ljudi koji se nisu mučili, nisu postigli uspeh. Ovo je tvoj trenutak. Iskoristi ga.