Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.


ne-moete-da-preko-noi-promenite-odredite-ali-moete-da-promenite-pravac
džim ronnemožetedaprekonoćipromeniteodreditealipravacne možetemožete dada prekopreko noćinoći promenitepromenite odredišteali možetemožete dada promenitepromenite pravacne možete damožete da prekoda preko noćipreko noći promenitenoći promenite odredišteali možete damožete da promeniteda promenite pravacne možete da prekomožete da preko noćida preko noći promenitepreko noći promenite odredišteali možete da promenitemožete da promenite pravacne možete da preko noćimožete da preko noći promeniteda preko noći promenite odredišteali možete da promenite pravac

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu.Ne mogu da promenim pravac vetra,ali mogu da podesim jedra,tako da uvek stignem na svoje odredište.Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.