Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac. - Činija Citata

Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.


ne-moete-da-preko-noi-promenite-odredite-ali-moete-da-promenite-pravac
džim ronnemožetedaprekonoćipromeniteodreditealipravacne možetemožete dada prekopreko noćinoći promenitepromenite odredišteali možetemožete dada promenitepromenite pravacne možete damožete da prekoda preko noćipreko noći promenitenoći promenite odredišteali možete damožete da promeniteda promenite pravacne možete da prekomožete da preko noćida preko noći promenitepreko noći promenite odredišteali možete da promenitemožete da promenite pravacne možete da preko noćimožete da preko noći promeniteda preko noći promenite odredišteali možete da promenite pravac

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.Ne mogu da promenim pravac vetra,ali mogu da podesim jedra,tako da uvek stignem na svoje odredište.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu.Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite.Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!