Ne jedi do sitosti, ne pij do iznemoglosti. - Činija Citata

Ne jedi do sitosti, ne pij do iznemoglosti.


ne-jedi-do-sitosti-ne-pij-do-iznemoglosti
bendžamin frenklinnejedidositostinepijiznemoglostine jedijedi dodo sitostine pijpij dodo iznemoglostine jedi dojedi do sitostine pij dopij do iznemoglostine jedi do sitostine pij do iznemoglosti

Oblači toplo, jedi malo, s mjerom pij, ako hočeš dugo da živiš.Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaKo do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.Od recena do stvorena kao od lista do korijena.Zrno do zrna pogaca, kamen do kamena palača.