Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?... - Činija Citata

Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...


nauio-sam-da-svaka-urba-uzaludna-i-svaki-nemir-jalov-svejedno-se-doeka-sve-svejedno-se-otkrije-smisao-ili-besmisao-svega-svejedno-ovek-obie
naučiosamdasvakažurbauzaludnasvakinemirjalovsvejednosedočekasveotkrijesmisaoilibesmisaosvegasvejednočovekobiđenaučio samsam dada jeje svakasvaka žurbažurba uzaludnauzaludna ii svakisvaki nemirnemir jalovsvejedno sese dočekadočeka svesvejedno sese otkrijeotkrije smisaosmisao iliili besmisaobesmisao svegasvejedno čovekčovek obiđeobiđenaučio sam dasam da jeda je svakaje svaka žurbasvaka žurba uzaludnažurba uzaludna iuzaludna i svakii svaki nemirsvaki nemir jalovsvejedno se dočekase dočeka svesvejedno se otkrijese otkrije smisaootkrije smisao ilismisao ili besmisaoili besmisao svegasvejedno čovek obiđečovek obiđe

Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe čitav svoj krug. Pa zašto onda tolika žurba?Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.