Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice.


nakon-odreene-dobi-svaki-ovjek-odgovoran-za-svoje-lice
albert kaminakonodređenedobisvakičovjekodgovoranzasvojelicenakon određeneodređene dobidobi svakisvaki čovjekčovjek jeje odgovoranodgovoran zaza svojesvoje licenakon određene dobiodređene dobi svakidobi svaki čovjeksvaki čovjek ječovjek je odgovoranje odgovoran zaodgovoran za svojeza svoje licenakon određene dobi svakiodređene dobi svaki čovjekdobi svaki čovjek jesvaki čovjek je odgovorančovjek je odgovoran zaje odgovoran za svojeodgovoran za svoje licenakon određene dobi svaki čovjekodređene dobi svaki čovjek jedobi svaki čovjek je odgovoransvaki čovjek je odgovoran začovjek je odgovoran za svojeje odgovoran za svoje lice

Nije tačno rečeno da je svaki čovjek kovač svoje sreće, tačno je, naprotiv, da je svaki čovjek kovač svoje nesreće.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Samo čovjek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim djelićem snage koja je potrebna za pobjedu kada je meč izjednačen.Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice.Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga.