Najteže je upoznati sama sebe, a najlakše grditi druge.


najtee-upoznati-sama-sebe-a-najlake-grditi-druge
talesnajtežeupoznatisamasebenajlakegrditidrugenajteže jeje upoznatiupoznati samasama sebenajlakše grditigrditi drugenajteže je upoznatije upoznati samaupoznati sama sebea najlakše grditinajlakše grditi drugenajteže je upoznati samaje upoznati sama sebea najlakše grditi drugenajteže je upoznati sama sebe

Teško je samog sebe upoznati.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima.Ljubav je sama od sebe slabašna.Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.