Najokrutnije laži često su izrečene šutnjom.


najokrutnije-i-esto-su-izreene-utnjom
robert louis stevensonnajokrutnijelažičestosuizrečeneutnjomnajokrutnije lažilaži čestočesto susu izrečeneizrečene šutnjomnajokrutnije laži čestolaži često sučesto su izrečenesu izrečene šutnjomnajokrutnije laži često sulaži često su izrečenečesto su izrečene šutnjomnajokrutnije laži često su izrečenelaži često su izrečene šutnjom

Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.U laži su kratke noge.Ironični ljudi su često puni duha. Njima su se uvijek divili više nego što su ih voljeli.Istorijske knjige koje ne sadrže laži su izuzetno dosadne.Istorija je skup laži oko kojih su se ljudi složili.Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli.