Najbitnije životno pitanje glasi: šta činite za druge?


najbitnije-ivotno-pitanje-glasi-inite-za-druge
martin luter kingnajbitniježivotnopitanjeglasitačinitezadrugenajbitnije životnoživotno pitanjepitanje glasišta činitečinite zaza drugenajbitnije životno pitanježivotno pitanje glasišta činite začinite za drugenajbitnije životno pitanje glasišta činite za druge

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće?Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba.Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumete šta ste ga pitali.Nemoj pitati šta možeš uraditi za svoju zemlju. Pitaj šta je za ručak!Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.