Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.


nai-vremena-za-prijateljstvo-to-put-do-sree
majka terezanađivremenazaprijateljstvotoputdosrećenađi vremenavremena zaza prijateljstvoje putput dodo srećenađi vremena zavremena za prijateljstvoje put doput do srećenađi vremena za prijateljstvoje put do sreće

Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.Nađi vremena za rad, to je cena uspeha.Nađi vremena za čitanje, to je vrelo mudrosti.Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji.Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica.Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!