Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.


nai-vremena-za-prijateljstvo-to-put-do-sree
majka terezanađivremenazaprijateljstvotoputdosrećenađi vremenavremena zaza prijateljstvoje putput dodo srećenađi vremena zavremena za prijateljstvoje put doput do srećenađi vremena za prijateljstvoje put do sreće

Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.Nađi vremena za čitanje, to je vrelo mudrosti.Nađi vremena za rad, to je cena uspeha.Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica.Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji.Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.