Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.


nadam-se-da-emo-se-jo-videti-u-nekom-drugom-gradu-na-nekoj-drugoj-predstavi-u-nekom-drugom-cirkusu
Đorđe balaševićnadamsedaćemojovidetinekomdrugomgradunanekojdrugojpredstavicirkusunadam sese dada ćemoćemo sese jošjoš videtivideti uu nekomnekom drugomdrugom graduna nekojnekoj drugojdrugoj predstavipredstavi uu nekomnekom drugomdrugom cirkusunadam se dase da ćemoda ćemo sećemo se jošse još videtijoš videti uvideti u nekomu nekom drugomnekom drugom graduna nekoj drugojnekoj drugoj predstavidrugoj predstavi upredstavi u nekomu nekom drugomnekom drugom cirkusunadam se da ćemose da ćemo seda ćemo se jošćemo se još videtise još videti ujoš videti u nekomvideti u nekom drugomu nekom drugom graduna nekoj drugoj predstavinekoj drugoj predstavi udrugoj predstavi u nekompredstavi u nekom drugomu nekom drugom cirkusunadam se da ćemo sese da ćemo se jošda ćemo se još videtićemo se još videti use još videti u nekomjoš videti u nekom drugomvideti u nekom drugom graduna nekoj drugoj predstavi unekoj drugoj predstavi u nekomdrugoj predstavi u nekom drugompredstavi u nekom drugom cirkusu

Stvar je u tome da je Švajni ispao bolji frajer od prosečnog primerka rasne srpske sirovine. Sad, nekom smešno, nekom normalno, j**i ga, nekom i tragično..Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom.Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.