Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.


naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
marsel prustnaaljubavpremadrugimaneslabizatotosuonimrtvivećumiremominaša ljubavljubav premaprema drugimadrugima nene slabislabi zatozato štošto susu onioni mrtviveć zatozato štošto umiremoumiremo minaša ljubav premaljubav prema drugimaprema drugima nedrugima ne slabine slabi zatoslabi zato štozato što sušto su onisu oni mrtviveć zato štozato što umiremošto umiremo minaša ljubav prema drugimaljubav prema drugima neprema drugima ne slabidrugima ne slabi zatone slabi zato štoslabi zato što suzato što su oništo su oni mrtviveć zato što umiremozato što umiremo minaša ljubav prema drugima neljubav prema drugima ne slabiprema drugima ne slabi zatodrugima ne slabi zato štone slabi zato što suslabi zato što su onizato što su oni mrtviveć zato što umiremo mi

Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.Niko ne voli žene zato što su lijepe ili ružne, glupe ili inteligentne. Mi volimo zato što volimo.Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.