Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.


mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
jovan dučićmukarcisuhrabripredsmrćuženeživotommukarcidrugimmukarcemcelomsudbinommuškarci susu hrabrihrabri predpred smrćužene predpred životommuškarci predpred drugimdrugim muškarcemžene predpred celomcelom sudbinommuškarci su hrabrisu hrabri predhrabri pred smrćua žene predžene pred životommuškarci pred drugimpred drugim muškarcema žene predžene pred celompred celom sudbinommuškarci su hrabri predsu hrabri pred smrćua žene pred životommuškarci pred drugim muškarcema žene pred celomžene pred celom sudbinommuškarci su hrabri pred smrćua žene pred celom sudbinom

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaštvo pred ljudima.Pred silom stojim, pred mudrosti drhtim, na koljena padam samo pred ljubavi.I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.