Muškarci, kupite cveće voljenoj ženi, ali ne zaboravite ni na vlastitu!


mukarci-kupite-cvee-voljenoj-eni-ali-ne-zaboravite-na-vlastitu
mukarcikupitecvećevoljenojženialinezaboravitenavlastitukupite cvećecveće voljenojvoljenoj ženiali nene zaboravitezaboravite nini nana vlastitukupite cveće voljenojcveće voljenoj ženiali ne zaboravitene zaboravite nizaboravite ni nani na vlastitukupite cveće voljenoj ženiali ne zaboravite nine zaboravite ni nazaboravite ni na vlastituali ne zaboravite ni nane zaboravite ni na vlastitu

Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline.Oprostite svojim neprijateljima, ali nikad ne zaboravite njihova imena.ako kupite dva broja veće pantalone, komotno se možete slikati za one fore pre i posle dijete… ni photoshop ne treba… ;)Kad okrenete novi list, nikada ne zaboravite procitano!Slikam cveće kako ne bi uvenulo.Ne stoji kuća na zemlji nego na ženi.