Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.


mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
jovan dučićmukaracverujeljubavkadnijenikadbiovoljenzanosiseljubavljuondakadanevoliženumuškarac verujeveruje uu ljubavljubav ii kadkad nijenije nikadnikad biobio voljeni zanosizanosi sese ljubavljuljubavlju ii ondaonda kadakada nene volivoli ženumuškarac veruje uveruje u ljubavu ljubav iljubav i kadi kad nijekad nije nikadnije nikad bionikad bio voljeni zanosi sezanosi se ljubavljuse ljubavlju iljubavlju i ondai onda kadaonda kada nekada ne voline voli ženumuškarac veruje u ljubavveruje u ljubav iu ljubav i kadljubav i kad nijei kad nije nikadkad nije nikad bionije nikad bio voljeni zanosi se ljubavljuzanosi se ljubavlju ise ljubavlju i ondaljubavlju i onda kadai onda kada neonda kada ne volikada ne voli ženumuškarac veruje u ljubav iveruje u ljubav i kadu ljubav i kad nijeljubav i kad nije nikadi kad nije nikad biokad nije nikad bio voljeni zanosi se ljubavlju izanosi se ljubavlju i ondase ljubavlju i onda kadaljubavlju i onda kada nei onda kada ne volionda kada ne voli ženu

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu.Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Muškarac nikad nije viši nego kad klekne i pomogne detetu.Sretna ljubav nema svoje priče. Postoje samo romani o smrtnoj ljubavi, o onoj koju ugrožava i osuđuje sam život. Zapadni se lirizam ne zanosi ni čulnim užicima, niti plodnom bračnom slogom. I pisce i čitaoce mnogo više zanosi ljubavna strast negoli ispunjenje ljubavi.