Mudar čovek će napraviti više prilika nego što mu se one same otvore.


mudar-ovek-e-napraviti-vie-prilika-nego-to-mu-se-one-same-otvore
fransis bejkonmudarčovekćenapravitivieprilikanegotomuseonesameotvoremudar čovekčovek ćeće napravitinapraviti viševiše prilikaprilika negonego štošto mumu sese oneone samesame otvoremudar čovek ćečovek će napravitiće napraviti višenapraviti više prilikaviše prilika negoprilika nego štonego što mušto mu semu se onese one sameone same otvoremudar čovek će napravitičovek će napraviti višeće napraviti više prilikanapraviti više prilika negoviše prilika nego štoprilika nego što munego što mu sešto mu se onemu se one samese one same otvoremudar čovek će napraviti višečovek će napraviti više prilikaće napraviti više prilika negonapraviti više prilika nego štoviše prilika nego što muprilika nego što mu senego što mu se onešto mu se one samemu se one same otvore

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Postoji puno više mogućnosti i prilika nego sposobnosti.Interesantna je činjenica da će čovek, što je više nesiguran, toliko više imati ekstremnih predrasuda.