Mudar čovek će napraviti više prilika nego što mu se one same otvore.


mudar-ovek-e-napraviti-vie-prilika-nego-to-mu-se-one-same-otvore
fransis bejkonmudarčovekćenapravitivieprilikanegotomuseonesameotvoremudar čovekčovek ćeće napravitinapraviti viševiše prilikaprilika negonego štošto mumu sese oneone samesame otvoremudar čovek ćečovek će napravitiće napraviti višenapraviti više prilikaviše prilika negoprilika nego štonego što mušto mu semu se onese one sameone same otvoremudar čovek će napravitičovek će napraviti višeće napraviti više prilikanapraviti više prilika negoviše prilika nego štoprilika nego što munego što mu sešto mu se onemu se one samese one same otvoremudar čovek će napraviti višečovek će napraviti više prilikaće napraviti više prilika negonapraviti više prilika nego štoviše prilika nego što muprilika nego što mu senego što mu se onešto mu se one samemu se one same otvore

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Postoji puno više mogućnosti i prilika nego sposobnosti.Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju.Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao, nego da loše ne bi postupio.