Monasi, postoje tri vrste opijenosti. Opijenost mladošću, opijenost zdravljem, opijenost životom.


monasi-postoje-tri-vrste-opijenosti-opijenost-mladou-opijenost-zdravljem-opijenost-ivotom
budamonasipostojetrivrsteopijenostiopijenostmladoćuopijenostzdravljemživotompostoje tritri vrstevrste opijenostiopijenost mladošćuopijenost zdravljemopijenost životompostoje tri vrstetri vrste opijenostipostoje tri vrste opijenosti

U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću.Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Mnogi će me zvati avanturistom, što ja i jesam, ali jedne druge, posebne, vrste. One vrste koja je spremna žrtvovati svoj život za svoja uvjerenja.