Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca.


mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
viktor igomojsijenetrepnuviokomnapisaobogdržisvojojrucisrcekraljevatonemogućeizdvarazlogazatotonemarukekraljevinemajusrcamojsije jene trepnuvšitrepnuvši okombog držidrži uu svojojsvojoj ruciruci srcesrce kraljevaje nemogućenemoguće iziz dvadva razlogazato štošto bogbog nemanema rukeruke ii zatozato štošto kraljevikraljevi nemajunemaju srcane trepnuvši okombog drži udrži u svojoju svojoj rucisvojoj ruci srceruci srce kraljevaje nemoguće iznemoguće iz dvaiz dva razlogazato što bogšto bog nemabog nema rukenema ruke iruke i zatoi zato štozato što kraljevišto kraljevi nemajukraljevi nemaju srca

Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.