Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.


moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Čarls bukovskimojepesmemozdanisubileintelektualnealisunekeodnjihozbiljneludezaistabiloprviputbarzamenedaihgomilashvatitomeotreznilopasammoraojopijemmoje pesmepesme mozdamozda nisunisu bilebile intelektualneali susu nekeneke odod njihnjih bilebile ozbiljneozbiljne ii ludezaista jeje bilobilo prviprvi putbar zaza meneda ihih gomilagomila shvatime otreznilopa samsam moraomorao jošjoš dada pijemmoje pesme mozdapesme mozda nisumozda nisu bilenisu bile intelektualneali su nekesu neke odneke od njihod njih bilenjih bile ozbiljnebile ozbiljne iozbiljne i ludezaista je biloje bilo prvibilo prvi putbar za meneda ih gomilaih gomila shvatipa sam moraosam morao jošmorao još dajoš da pijem

Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.Nikad se nisam stideo jednostavnosti mojih radosti. Često im je uzrok bio upravo ništavan. Pa ipak, to su možda bile one najveće. Ili bar najčišće. Činjenica je da se njih najbolje sećam, pa makar koliko vremenski daleke bile. Da bi se čovek radovao, da bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba da za jedan časak opet postane dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju.Ona ga je molila da je poželi, i on ju je mnogo želio, mnogo više nego što je mogla dazamisli, ali nisu bile u pitanju njene grudi, ili njeno tijelo, već njeno društvo. Želio je da je zagrli, da tako ostanu čuteći i gledajući u vatru, pijući vino, pušeći cigaretu, to je bilo dovoljno.Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte.U drevna vremena mačke su bile obožavane kao božanstva; i nisu to zaboravile.