Moje greške su moj život.


moje-greke-su-moj-ivot
semjuel beketmojegrekesumojživotmoje greškegreške susu mojmoj životmoje greške sugreške su mojsu moj životmoje greške su mojgreške su moj životmoje greške su moj život

Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar.Moje telo je moglo da izdrži štake, ali moj um nije mogao da podnese odvojenost od terena.Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.A ta je sena i ta uspomena moj jedini život i jedina žena.Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću - to je moj život!Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću – to je moj život!