Moje drugarice su otkačene, sretne, hiperaktivne, kasne, lude, vole da spavaju, da smaraju, da se smiju. Ali ipak su S A V R Š E N E. I volim ih najviše. < ... - Činija Citata

Moje drugarice su otkačene, sretne, hiperaktivne, kasne, lude, vole da spavaju, da smaraju, da se smiju. Ali ipak su S A V R Š E N E. I volim ih najviše. < ...


moje-drugarice-su-otkaene-sretne-hiperaktivne-kasne-lude-vole-da-spavaju-da-smaraju-da-se-smiju-ali-ipak-su-s-a-v-r-e-n-e-i-volim-ih-najvie-lt
mojedrugaricesuotkačenesretnehiperaktivnekasneludevoledaspavajusmarajusesmijualiipakvolimihnajvieltmoje drugaricedrugarice susu otkačenevole dada spavajuda smarajuda sese smijuali ipakipak susu si volimvolim ihih najviše<moje drugarice sudrugarice su otkačenevole da spavajuda se smijuali ipak suipak su se n ei volim ihvolim ih najviše

Moje drugarice su otkačene, sretne, hiperaktivne, kasne, lude, vole da spavaju, da smaraju, da se smiju. Ali ipak su S A V R Å  E N E. I volim ih najviÅ¡e. < ...Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Od svih uživanja na ovom svetu, čoveka najviše interesuju seksualni odnosi. A ipak, izostavio ih je iz raja.