Moja najveća tragedija nije umreti mlad, već doživeti 75, a ništa ne proživeti. - Činija Citata

Moja najveća tragedija nije umreti mlad, već doživeti 75, a ništa ne proživeti.


moja-najvea-tragedija-nije-umreti-mlad-ve-doiveti-75-a-ne-proiveti
martin luter kingmojanajvećatragedijanijeumretimladvećdoživeti75nitaneproživetimoja najvećanajveća tragedijatragedija nijenije umretiumreti mladveć doživetidoživeti 75ništa nene proživetimoja najveća tragedijanajveća tragedija nijetragedija nije umretinije umreti mladveć doživeti 75a ništa neništa ne proživetimoja najveća tragedija nijenajveća tragedija nije umretitragedija nije umreti mlada ništa ne proživetimoja najveća tragedija nije umretinajveća tragedija nije umreti mlad

Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.Neki ljudi umru u 25-toj, a ne ukopaju se do 75-te.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo.