Možemo se uzdati i u sreću, ali neka nam barut bude ipak uvijek suh.


moemo-se-uzdati-i-u-sreu-ali-neka-nam-barut-bude-ipak-uvijek-suh
oliver cromwellmožemoseuzdatisrećualinekanambarutbudeipakuvijeksuhmožemo sese uzdatiuzdati iu srećuali nekaneka namnam barutbarut budebude ipakipak uvijekuvijek suhmožemo se uzdatise uzdati iuzdati i ui u srećuali neka namneka nam barutnam barut budebarut bude ipakbude ipak uvijekipak uvijek suhmožemo se uzdati ise uzdati i uuzdati i u srećuali neka nam barutneka nam barut budenam barut bude ipakbarut bude ipak uvijekbude ipak uvijek suhmožemo se uzdati i use uzdati i u srećuali neka nam barut budeneka nam barut bude ipaknam barut bude ipak uvijekbarut bude ipak uvijek suh

Ako nas neki nepoznati muškarac pozove danas telefonom, malo popriča, ne udvara se, ne kaže ništa naročito, ali nam ipak pokloni pažnju kakva nam se rijetko ukazuje, mi smo u stanju da te iste večeri odemo u krevet zaljubljene, i nema ničeg rđavog u tome - u ženskoj je prirodi da se otvara s velikom lakoćom za ljubav.Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan.Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...U ljubavi ne postoje pravila. Možemo pokušavati da se pridržavamo priručnika, da vladamo svojim srcem, da izgradimo strategiju ponašanja, ali sve su to koje ...Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.