Možda se izgubim na putu od ponosa do očaja ili zauvek zapnem između tvoje slabosti i svog inata. - Činija Citata

Možda se izgubim na putu od ponosa do očaja ili zauvek zapnem između tvoje slabosti i svog inata.


moda-se-izgubim-na-putu-od-ponosa-do-oaja-ili-zauvek-zapnem-izmeu-tvoje-slabosti-i-svog-inata
Đorđe balaševićmoždaseizgubimnaputuodponosadoočajailizauvekzapnemizmeđutvojeslabostisvoginatamožda sese izgubimizgubim nana putuputu odod ponosaponosa dodo očajaočaja iliili zauvekzauvek zapnemzapnem izmeđuizmeđu tvojetvoje slabostislabosti ii svogsvog inatamožda se izgubimse izgubim naizgubim na putuna putu odputu od ponosaod ponosa doponosa do očajado očaja iliočaja ili zauvekili zauvek zapnemzauvek zapnem izmeđuzapnem između tvojeizmeđu tvoje slabostitvoje slabosti islabosti i svogi svog inatamožda se izgubim nase izgubim na putuizgubim na putu odna putu od ponosaputu od ponosa dood ponosa do očajaponosa do očaja ilido očaja ili zauvekočaja ili zauvek zapnemili zauvek zapnem izmeđuzauvek zapnem između tvojezapnem između tvoje slabostiizmeđu tvoje slabosti itvoje slabosti i svogslabosti i svog inatamožda se izgubim na putuse izgubim na putu odizgubim na putu od ponosana putu od ponosa doputu od ponosa do očajaod ponosa do očaja iliponosa do očaja ili zauvekdo očaja ili zauvek zapnemočaja ili zauvek zapnem izmeđuili zauvek zapnem između tvojezauvek zapnem između tvoje slabostizapnem između tvoje slabosti iizmeđu tvoje slabosti i svogtvoje slabosti i svog inata

Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Svako hoće da živi, nadoknađujući izubljeno ili stičući novo, da živi svojim životom, na svoj način i na prostoru na kom se zatekne, pa makar taj prostor ne bio širi od podlanice zemlje, između dve vojske u prolazu.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Ne želim da u našoj vezi, između tebe i mene stoji tvoje salo…