Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.


mo-vladanja-nad-drugim-neodoljiva-slast-tamne-strane-ovekovog-bia
moćvladanjanaddrugimneodoljivaslasttamnestranečovekovogbićamoć vladanjavladanja nadnad drugimdrugim neodoljivaneodoljiva jeje slastslast tamnetamne stranestrane čovekovogčovekovog bićamoć vladanja nadvladanja nad drugimnad drugim neodoljivadrugim neodoljiva jeneodoljiva je slastje slast tamneslast tamne stranetamne strane čovekovogstrane čovekovog bićamoć vladanja nad drugimvladanja nad drugim neodoljivanad drugim neodoljiva jedrugim neodoljiva je slastneodoljiva je slast tamneje slast tamne straneslast tamne strane čovekovogtamne strane čovekovog bićamoć vladanja nad drugim neodoljivavladanja nad drugim neodoljiva jenad drugim neodoljiva je slastdrugim neodoljiva je slast tamneneodoljiva je slast tamne straneje slast tamne strane čovekovogslast tamne strane čovekovog bića

Moć preciznog zapažanja je često nazivana cinizmom od strane onih koji je nemaju.Moć nad ljudima krije se u poznavanju njihovih malih tajni.Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast.Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju.