Moć nad ljudima krije se u poznavanju njihovih malih tajni.


mo-nad-ljudima-krije-se-u-poznavanju-njihovih-malih-tajni
ljiljana habjanović-djurovićmoćnadljudimakrijesepoznavanjunjihovihmalihtajnimoć nadnad ljudimaljudima krijekrije sese uu poznavanjupoznavanju njihovihnjihovih malihmalih tajnimoć nad ljudimanad ljudima krijeljudima krije sekrije se use u poznavanjuu poznavanju njihovihpoznavanju njihovih malihnjihovih malih tajnimoć nad ljudima krijenad ljudima krije seljudima krije se ukrije se u poznavanjuse u poznavanju njihovihu poznavanju njihovih malihpoznavanju njihovih malih tajnimoć nad ljudima krije senad ljudima krije se uljudima krije se u poznavanjukrije se u poznavanju njihovihse u poznavanju njihovih malihu poznavanju njihovih malih tajni

Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta.I Pandorina kutija je ništa za sve ono zlo koje se krije u ljudima.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Nema jačeg otrova, nego što je moć nad ljudima.