Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom ...


mnogo-lake-razabrati-zabludu-nego-otkriti-istinu-zabluda-i-na-povrini-i-s-njom-emo-lako-izai-nakraj-istina-poiva-u-dubini-tragati-za-njom
mnogolakerazabratizabludunegootkritiistinuzabludaležinapovrininjomćemolakoizaćinakrajistinapočivadubinitragatizamnogo jeje lakšelakše razabratirazabrati zabluduzabludu negonego otkritiotkriti istinuzabluda ležileži nana površinipovršini is njomnjom ćemoćemo lakolako izaćiizaći nakrajistina počivapočiva uu dubinitragati zaza njomnjommnogo je lakšeje lakše razabratilakše razabrati zabludurazabrati zabludu negozabludu nego otkritinego otkriti istinuzabluda leži naleži na površinina površini ipovršini i si s njoms njom ćemonjom ćemo lakoćemo lako izaćilako izaći nakrajistina počiva upočiva u dubinitragati za njomza njom

Mnogo je lakše nešto započeti nego završiti.Bolje prokockаti svoju mlаdost, nego ne učiniti s njom bаš ništа.Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini.