Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba. - Činija Citata

Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.


mnogi-ljudi-trae-pravu-osobu-umjesto-da-pokuaju-da-budu-prava-osoba
gloria steinemmnogiljuditražepravuosobuumjestodapokuajubudupravaosobamnogi ljudiljudi tražetraže pravupravu osobuumjesto dada pokušajupokušaju dada budubudu pravaprava osobamnogi ljudi traželjudi traže pravutraže pravu osobuumjesto da pokušajuda pokušaju dapokušaju da bududa budu pravabudu prava osobamnogi ljudi traže pravuljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju dada pokušaju da budupokušaju da budu pravada budu prava osobamnogi ljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju da bududa pokušaju da budu pravapokušaju da budu prava osoba

Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami pokušaju biti prava osoba.Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo.Velika srca vole, mala traže da budu voljena.Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću.