Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.


mnogi-ljudi-trae-pravu-osobu-umjesto-da-pokuaju-da-budu-prava-osoba
gloria steinemmnogiljuditražepravuosobuumjestodapokuajubudupravaosobamnogi ljudiljudi tražetraže pravupravu osobuumjesto dada pokušajupokušaju dada budubudu pravaprava osobamnogi ljudi traželjudi traže pravutraže pravu osobuumjesto da pokušajuda pokušaju dapokušaju da bududa budu pravabudu prava osobamnogi ljudi traže pravuljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju dada pokušaju da budupokušaju da budu pravada budu prava osobamnogi ljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju da bududa pokušaju da budu pravapokušaju da budu prava osoba

Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami pokušaju biti prava osoba.Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.Velika srca vole, mala traže da budu voljena.Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.