Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim glupostima žalili!


mladost-imamo-da-bi-inili-gluposti-a-starost-da-bi-za-tim-glupostima-alili
onore de balzakmladostimamodabičiniliglupostistarostzatimglupostimažalilimladost imamoimamo dada bibi činiličinili glupostistarost dada bibi zaza timtim glupostimaglupostima žalilimladost imamo daimamo da bida bi činilibi činili glupostia starost dastarost da bida bi zabi za timza tim glupostimatim glupostima žalilimladost imamo da biimamo da bi činilida bi činili glupostia starost da bistarost da bi zada bi za timbi za tim glupostimaza tim glupostima žalilimladost imamo da bi činiliimamo da bi činili glupostia starost da bi zastarost da bi za timda bi za tim glupostimabi za tim glupostima žalili

Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo žalili za tim glupostima.Kada bi mladost znala, kada bi starost mogla!Čovek lako prihvata da je neko srećniji, a teško pristaje da je iko nesrećniji od njega. Začudilo bi nas ko bi se sve prijavio za konkurs za najvećeg mučenika.Prvo pravilo poslovanja je da činiš drugima ono što bi oni tebi činili.Zašto se ulične korpe za otpatke ne podignu na visinu koševa za košarku? Bila bi to provokacija kojoj nitko od naše košarkaške nacije ne bi odolio. Koševi bi bili puni, a grad čist.Italijani bi na ovom svetom brijegu podigli crkvu, Amerikanci bazu, Francuzi hotel, a Libanci kockarnicu. Bugari bi ovdje sagradili veliki naučni institut za borbu protiv zagraničnog sujevjerja. Turci bi po običaju podigli karaulu, a Beograđani bi otvorili kafanu Kod prvog greha. Arabljani nisu podigli ništa.