Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste! - Činija Citata

Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!


mislite-li-da-moete-ili-mislite-da-ne-moete-u-pravu-ste
henri fordmislitelidamožeteilimislitenepravustemislite lili dada možetemožete –– iliili mislitemislite dada nene možetemožete –u pravupravu stemislite li dali da možeteda možete –možete – ili– ili misliteili mislite damislite da neda ne možetene možete –možete – u– u pravuu pravu stemislite li da možeteli da možete –da možete – ilimožete – ili mislite– ili mislite daili mislite da nemislite da ne možeteda ne možete –ne možete – umožete – u pravu– u pravu stemislite li da možete –li da možete – ilida možete – ili mislitemožete – ili mislite da– ili mislite da neili mislite da ne možetemislite da ne možete –da ne možete – une možete – u pravumožete – u pravu ste

Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Morate da radite stvari koje mislite da ne možete.Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete.Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite.Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.