Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!


mislite-li-da-moete-ili-mislite-da-ne-moete-u-pravu-ste
henri fordmislitelidamožeteilimislitenepravustemislite lili dada možetemožete –– iliili mislitemislite dada nene možetemožete –u pravupravu stemislite li dali da možeteda možete –možete – ili– ili misliteili mislite damislite da neda ne možetene možete –možete – u– u pravuu pravu stemislite li da možeteli da možete –da možete – ilimožete – ili mislite– ili mislite daili mislite da nemislite da ne možeteda ne možete –ne možete – umožete – u pravu– u pravu stemislite li da možete –li da možete – ilida možete – ili mislitemožete – ili mislite da– ili mislite da neili mislite da ne možetemislite da ne možete –da ne možete – une možete – u pravumožete – u pravu ste

Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Morate da radite stvari koje mislite da ne možete.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete.Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo.