Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija.


mislim-da-su-razliite-religije-zapravo-drugaija-vrata-na-istoj-kui-nekad-mislim-da-takva-kua-postoji-nekad-mislim-da-ne-postoji-velika-to-misterija
stiv džobsmislimdasurazličitereligijezapravodrugačijavratanaistojkućinekadmislimtakvakućapostojinekadnepostojivelikatomisterijamislim dada susu različiterazličite religijereligije zapravozapravo drugačijadrugačija vratavrata nana istojistoj kućinekad mislimmislim dada takvatakva kućakuća postojinekad mislimmislim dada nene postojivelika jemislim da suda su različitesu različite religijerazličite religije zapravoreligije zapravo drugačijazapravo drugačija vratadrugačija vrata navrata na istojna istoj kućinekad mislim damislim da takvada takva kućatakva kuća postojinekad mislim damislim da neda ne postojije to misterija

Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici.Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.Ne postoji takva stvar kao što je veliki talent ukoliko nema velike snage volje.Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća.