Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati. - Činija Citata

Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati.


male-neprijatelje-i-male-rane-ne-treba-potcenjivati
nemačka poslovicamaleneprijateljemaleranenetrebapotcenjivatimale neprijateljeneprijatelje ii malemale ranerane nene trebatreba potcenjivatimale neprijatelje ineprijatelje i malei male ranemale rane nerane ne trebane treba potcenjivatimale neprijatelje i maleneprijatelje i male ranei male rane nemale rane ne trebarane ne treba potcenjivatimale neprijatelje i male raneneprijatelje i male rane nei male rane ne trebamale rane ne treba potcenjivati

Stare rane ne treba oplakivati svežim suzama.Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Tudja majka rane ne zavija.Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.Psi su mudri. Oni otpuze do neko tihog mesta, ližu rane i ne pridružuju se svetu dok nisu opet celi.